Phòng Executive

Phòng Executive

Rates from

Liên hệ

Phòng Suite

Phòng Suite

Rates from

Liên hệ

Phòng President

Phòng President

Rates from

Liên hệ

Contact & Location

LE INDOCHINA HOTEL & SPA

Số 45- Nguyễn Đăng Đạo – P. Suối Hoa – Tp. Bắc Ninh - Bắc Ninh - Việt Nam

0222 3629999

info@leindochinahotel.com

Website: leindochinahotel.com